جواب سوالهای بدندید

کانال جواب بدندید با ارسال روزانه جوابها این سعی رو دارد که شما رو برنده جوایز کند

جواب سوالهای بدندید

کانال جواب بدندید با ارسال روزانه جوابها این سعی رو دارد که شما رو برنده جوایز کند

با همراهی ما شما عزیزان هر روز جوابهارو در اختیار دارید و شانس خود را افزایش میدهید.
با به اشتراک گزاشتن لینک کانال ما این شانس رو به دوستان خود هم بدهید.
با تشکر مدیریت کانال جواب بدندید.
javab_bedandid@
http://telegram.me/javab_bedandid

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی
بایگانی
۲۴
اسفند
۹۴
  • milad safavi
۲۳
اسفند
۹۴
  • milad safavi
۲۲
اسفند
۹۴
  • milad safavi
۲۱
اسفند
۹۴


کلیسای جامع سنت باسیل به دستور چه کسی ساخته شد؟ 

پاپ

پادشاه

تزار

گلادیاتور


جواب در لینک زیر http://telegram.me/javab_bedandid

  • milad safavi
۲۰
اسفند
۹۴
  • milad safavi
۱۹
اسفند
۹۴
  • milad safavi
۱۸
اسفند
۹۴
  • milad safavi
۱۷
اسفند
۹۴
  • milad safavi
۱۶
اسفند
۹۴


طول مجسمه هرکول چند متر است؟   

1.47

2.47

4.27

2.14


جواب در لینک زیر http://telegram.me/javab_bedandid

  • milad safavi
۱۵
اسفند
۹۴


قلعه مهرجرد مربوط به کدام دوره است؟  

زندیه و قاجاریه

زندیه و افشاریه

افشاریه و قاجاریه

قاجاریه و سامانیانجواب در لینک زیر http://telegram.me/javab_bedandid

  • milad safavi